Bạn đã xây dựng các bài viết & liên kết hoàn hảo cho trang web của mình, điều đó thật tuyệt vời, nhưng  việc làm này sẽ trở nên vô nghĩa trừ khi bạn đã lập chỉ mục và khai báo các liên kết này đến bộ máy tìm kiếm của google search, bing search hay yahoo search. Vì thế Optori marketing cung cấp dịch vụ lập chỉ mục index toàn bộ địa chỉ của website bạn đến bộ máy tìm kiếm của google. Nhằm đảm bảo không bỏ xót một bài viết hay sản phẩm nào của website bạn không được tìm thấy trên internet.