Sau khi nhận được yêu cầu bảo hành, nhân viên kỹ thuật của OPTORI sẽ chủ động liên hệ với quý khách qua email hoặc số điện thoại.

  • Với yêu cầu bảo hành hợp lệ, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận thời gian gửi bảo hành, kèm mã số của hóa đơn bảo hành theo các sản phẩm được bảo hành.
  • Quý khách vui lòng kiểm tra quá trình sửa chửa, bảo hành sản phẩm tại l warranty.optori.com