BƯỚC 1

Chuyển máy quét sang chế độ USB-COM

Vui lòng in mã vạch bên dưới ra giấy và quét để thực hiện cấu hình.
Lưu ý: Đối với các dòng máy cho phép quét mã vạch trên màn hình LCD, thì bạn có thể nhấn nút trigger trên thân máy để quét mã cấu hình trực tiếp mà không cần in mã cấu hình này ra giấy.

USB-COM (Chế độ quét CCCD)

USB-HID (Chế độ mặc định ban đầu)

BƯỚC 2

Kiểm tra tên & giao thức kết nối có đúng là USB-COM hay không.
Nhấn phím Windows + Gõ Device Manager

Kiểm tra COM port name, tại ví dụ này là COM6 (ở mỗi máy thì tên này sẽ khác nhau – cần lưu ý phải xác định tên COM port cho chính xác, để thực hiện cấu hình tại bước sau)

Nếu máy tính không nhận được thiết bị quét mã vạch, thì bạn cần cài đặt thêm Driver cho các dòng máy đọc mã vạch của hãng OPTICON tại liên kết sau:

BƯỚC 3

Cài đặt ứng dụng Encoding Character WIME từ hãng OPTICON

Click VÀO ĐÂY để download

Sau khi cài đặt thành công thì tiếp tục sang bước 4

BƯỚC 4

Thiết lập cấu hình Encoding cho ứng dụng WIME (đã được cài đặt ở bước 3).
Sau khi cài đặt thành công sẽ có một Application Tray tại góc phải bên dưới màn hình với Icon chữ W (Vị trí Bottom Right của máy tính)

Click chuột phải vào Icon chọn Settings

Tại giao diện setting, chọn đúng theo thông số bên dưới

Lưu ý:  phần COM PORT cần phải trùng tên với COM PORT NAME được xác định tại BƯỚC 2

BƯỚC 5

Khởi động lại máy và kiểm tra kết quả trên ứng dụng word, excel, nodepad… Bằng cách đặt con trỏ chuột chớp nháy vào ứng dụng và thực hiện việc quét mã vạch trên CCCD.