Bước 1: Download Driver tại link sau

Bước 2: Giải nén và cài đặt

Sau khi download thành công và tiến hành giải nén, sẽ có 2 files có tên là:

  1. Double_driver_4.1.0_portable.zip
    Phần mềm phục hồi driver
  2. Nipogy GK3V_Win10.zip hoặc GK3V_Win11.zip
    Source cài driver cho windows 10 – 11

Tiếp tục giải nén cho 2 file Zip trên.

Bước 3: Chạy phần mềm double driver, từ thư mục Double_driver_4.1.0_portable click chọn dd.exe để chạy ứng dụng.

Tiếp đến click chọn vào chức năng Restore để khôi phục driver

Click chọn Other Location, chỉ đến đường dẫn chứa Driver phù hợp (được download và giải nén ở bước 2).

Sau đó click chọn Ok Yes để chương trình tự động cài đặt Driver cho bạn.

Cài đặt thành công, bạn nhớ khởi động lại máy nhé!