Bước 1: Download Driver LAVA VEVO 6 tại đây

Bước 2: Giải nén và cài đặt

Sau khi download thành công và tiến hành giải nén, sẽ có 3 files có tên là:

  1. Double_driver_4.1.0_portable.zip
    Phần mềm phục hồi driver cho Notebook LAVA VEVO 6
  2. Driver LAVA Vevo 6.zip
    Source cài driver LAVA VEVO 6 trên windows 10
  3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER CHO LAVA VEVO 6.docx

Tiếp tục giải nén cho 2 file Zip trên.

Bước 3: Chạy phần mềm install restore Driver cho Laptop Lava Vevo 6, từ thư mục Double_driver_4.1.0_portable click chọn dd.exe để chạy ứng dụng.

Tiếp đến click chọn vào chức năng Restore để cài đặt driver.

Hướng dẫn cài đặt driver cho laptop

Tại giao diện restore, click chọn Locate Backup. Lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Double Driver, hiển thị 3 Options dưới dạng lựa chọn.
Chúng ta click chọn Other Location, chỉ đến đường dẫn chứa nội dung driver của Lava Vevo 6 được download và giải nén ở bước 2.
Sau đó click chọn Ok và Yes liên tục để chương trình tự động cài đặt Driver cho bạn.