BƯỚC 1:

Download bản 64-bit drvupdate-amd64.exe hoặc 32-bit drvupdate-x86.exe tùy theo kiến trúc của hệ điều hành đang sử dụng. Sau đó tiến hành cài đặt.

BƯỚC 2:

Download bản cập nhật hỗ trợ Windows Mobile Device Center hoạt động được trên Windows 10 – 11 tại đây

BƯỚC 3:

Tiến hành cài đặt file tải được ở bước 2. Trong quá trình cài đặt sẽ yêu cầu khởi động lại hệ thống.

BƯỚC 4:

Gắn thiết bị PDA sử dụng Windows CE hoặc Windows Mobile thông qua cổng USB vào máy tính. Chương trình Windows Mobile Device Center sẽ tự động chạy và hỗ trợ truy xuất dữ liệu của thiết bị dễ dàng bằng thao tác kéo thả file dữ liệu Internal Storage.