Giới thiệu

H-21 H-22 là dòng máy Windows Mobile 6.5.3. Đây là hệ điều hành cũ, sử dụng cho các thiết bị PDA từ những năm 2005-2010.
Vì thế để phát triển ứng dụng trên hệ điều hành này, chúng ta phải quay lại thời gian những năm 2005. Xem các kỹ sư tại thời điểm đó sử dụng hệ điều hành nào? và công cụ gì để phát triển ứng dụng.

Quay lại những năm 2005-2010, thì hệ điều hành phổ biến là Windows XP hoặc Windows 7. Chính vì thế, để việc kết nối thiết bị được ổn định và hỗ trợ tốt nhất từ driver, đến nền tảng phát triển ứng dụng thì bạn nên cài đặt hệ điều hành Windows XP hoặc Windows 7. Ở đây tôi sử dụng HĐH Windows 7 vẫn có thể lập trình ứng dụng Windows Mobile cho máy quét mã vạch OPTICON H-21 và H-22

Các cài đặt cần thiết

 1. Hệ điều hành Windows 7 – SP1
 2. Công cụ lập trình Visual Studio 2008 SP1 | Nếu không được thì thử dùng Visual Studio 2005 SP1
 3. Windows Mobile Device Center (Dùng để kết nối đến thiết bị qua cổng USB và truyền tải dữ liệu đến máy tính)
 4. Microsoft .NET Compact Framework 3.5
 5. Microsoft .NET Compact Framework 2.0
 6. Windows Mobile 6.5.3 Professional DTK
 7. H-21 SDK hoặc H-22 SDK

Link download

 1. Hệ điều hành Windows 7 – Các bạn tự tìm kiếm và download trên internet
 2. Môi trường phát triển ứng dụng (từ mục 2 đến mục 6 của các cài đặt cần thiết)Download tại đây
 3. H-21 SDK – Download tại đây
 4. H-22 SDK – Download tại đây