Gói dịch vụ bao gồm:

  • Tư vấn và vẽ hình minh họa cho ý tưởng của bạn theo bất kì chủ đề hay style thiết kế nào.
  • Bàn giao toàn bộ file thiết kế sau khi hoàn thành tác phẩm, bạn được toàn quyền sử dụng thiết kế cho mục đích thương mại hoặc chỉnh sửa tùy thích.