Gói dịch vụ bao gồm:

  • Tư vấn và thiết kế poster khổ lớn để quảng cáo ngoài trời
  • Nghệ sĩ sáng tạo nội dung mới 100% theo yêu cầu từ khách hàng
  • Bàn giao file gốc khi hoàn thành tác phẩm, khách dễ dàng hiệu chỉnh thay đổi nội dung khi cần thiết.