Gói dịch vụ bao gồm

  • Diện tích thiết kế tối đa là 20 mét vuông. Bạn có diện tích nhiều hơn và yêu cầu phức tạp hơn gói thông thường xin vui lòng liên hệ sales@optori.com
  • Được thay đổi yêu cầu chỉnh sửa 3 lần
  • Không giới hạn hình ảnh render.
  • Bàn giao file thiết kế gốc, khách hàng có thể tự chỉnh sửa riêng sau này.