Gói dịch vụ bao gồm:

  • Bàn giao đầy đủ file thiết kế khi hoàn thành
  • Tổng cộng 20 Slides template cho phép người dùng dễ dàng tùy biến cho bất kì nội dung nào
  • Thiết kế template dựa trên logo của doanh nghiêp (màu sắc chủ đạo, lĩnh vực kinh doanh….)
  • Thiết kế Charts & Graphs
  • Thiết kế hiệu ứng chuyển slide
  • Thiết kếhiệu ứng chuyển đối tượng
  • Không giới hạn số lần chỉnh sửa, đến khi khách hàng ưng ý thì thôi.