Gói dịch vụ bao gồm:

  • Tư vấn và thiết kế logo theo ý tưởng của khách hàng.
  • Nghệ sĩ của chúng tôi sẽ sáng tạo nội dung duy nhất theo yêu cầu của bạn.
  • Sau khi hoàn thành chúng tôi sẽ bàn giao: 3 file thiết kế HQ UltraQuality Logos + AI EPS Vector file gốc + 3D Mockup