Gói dịch vụ bao gồm:

  • Tư vấn và thiết kế business card
  • File thiết kế là duy nhất và được thiết kế 2 mặt phục vụ cho mục đích in ấn
  • Bàn giao file thiết kế gốc sau khi hoàn thành tác phẩm, khách hàng dễ dàng tùy chỉnh thông tin để in ấn cho các nhân viên của công ty.